Som medlem af Danske Venners Klub, Torrevieja, har du mulighed for at betale dit kontingent til klubben

via Betalingsservice.

 

Det gælder også selvom du bor i Spanien. Det eneste, der kræves, for at betale via Betalingsservice, er

en bankkonto i en dansk bank. Det er ikke nødvendigt at have adgang til netbank eller at have

adgang til internet.

 

Ved at tilmelde dig til betalingsservice sikrer du, at betalingen bliver foretaget til tiden - hverken for tidligt

eller for sent. Det er gratis at betale via Betalingsservice.

 

Inden den enkelte betaling gennemføres via Betalingsservice, fremsendes der en betalingsoversigt med

oplysning om, hvad der betales og hvornår betalingen sker. Hvis der er betalinger, som ikke ønskes

gennemført, kan de afmeldes. Ligeledes kan betalingsaftalen med PBS opsiges, når det ønskes.

 

De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med tilmeldingen, behandles fortroligt og sendes på samme

måde, som bruges til betalinger via internettet. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i

de informationer, der udveksles mellem dig og betalingsservice.

 

Bemærk følgende vedrørende tilmeldingen:

  • Hvis 2 personer (ægtefæller/samlever) skal tilmeldes, skal der ske tilmelding for hver person.

  • CPR-nummer anføres uden bindestreg.

  • Felterne "Reg.nr." og "Kontonr." udfyldes med registernummer hhv. kontonummer for din danske bankkonto.

  • Der kan ikke bruges en spansk bankkonto.

  • Den samme bankkonto kan bruges for flere personer.

  • Medlemsnummer udfyldes med det 4-cifrede medlemsnummer, som du har i Danske Venners Klub.

Send ovennævnte med email til kassereridvk@gmail.com